Činnosť


Naša organizácia sa venuje praktickej ochrane prírody aj výskumným činnostiam, ktoré pomôžu ochrane druhov a prostrediu. Tiež závisí aj od projektu, ktorému sa v danom období venujeme. Z pravidelných dlhodobých aktivít realizujeme:

1. monitoring cicavcov a vtákov - letné a jesenné odchyty netopierov do sietí, prieskum lokalít detektormi, zimné sčítania, sledovanie fotopascami a diktafónmi, analýza potravy sov

2. propagácia a vzdelávanie v ochrane prírody - na rôznych akciách oboznamujeme verejnosť formou prezentácií  a prednášok

3. ochrana biodiverzity v praxi - hľadáme nové prístupy a riešenia vyhovujúce biodiverzite a spoločnosti, zapojili sme sa do posudzovania efektívnosti ochranárskych opatrení - Conservation Evidence, vytvárame úkryty pre netopiere, upravujeme vchody podzemných priestorov

Aktivity sú dané časovými možnosťami, a tiež naliehavosťou. Snažíme sa spolupracovať so záujmovými skupinami (ako sú Štátna ochrana prírody, lesohospodári, firmy a iné organizácie) v rámci územia kde pôsobíme. Keďže sídlime v Devínskej Novej Vsi, väčšina aktivít súvisí so Záhorím a Malými Karpatmi. Informácie o konkrétnych aktivitách budú pridávané vo forme príspevkov na náš web.


Sieť na odchyt netopierov (Foto: Noga)

Vypúšťanie raniaka po určení (Foto: Noga)

Akustický monitoring (Foto: Nemček)Obľúbené príspevky